Skip to content
> Preguntes freqüents

PREGUNTES FREQÜENTS

De manera que es veja el temps sol·licitat en el parabrisa davanter del cotxe, llevat que siga un tiquet virtual obtingut a través de Moviltik.
Els beneficis al fet que dona dret l’abonament es limiten a les vies públiques de la zona per a la qual va ser concedit. En la resta de les vies d’una altra zona diferent, el seu abonament no tindrà validesa i estarà subjecte al 100% de la taxa.
Els abonaments s’atorgaran amb validesa definida en funció del temps contractat, mentre no desaparega o patisca alteració qualsevol dels requisits necessaris per a la seua obtenció, com la titularitat del vehicle o la pròpia consideració del titular com a abonat i portaran impresa, a més dels distintius municipals, la matrícula, marca i model del vehicle autoritzat, així com la zona per a la qual va ser concedit.

Té 12 hores a partir de l’hora de finalització del tiquet.

No, atés que només són anul·lables les de tiquet excedit.

També pot adquirir el títol habilitant d’estacionament regulat mitjançant l’obtenció d’un tiquet virtual a través de l’app Moviltik.

Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes podran estacionar en les places d’estacionament limitat habilitades per a tal fi, pagant la corresponent tarifa, complint amb les limitacions temporals d’estacionament regulades per a la resta de vehicles en aquesta ordenança. En el cas dels vehicles de motor de dues rodes la superfície d’aprofitament serà la quarta part de l’ocupada per un vehicle de quatre rodes, per aquest motiu la forma d’aparcament d’aquests vehicles de dues rodes haurà de ser en bateria, constituint infracció l’estacionament en cordó. La tarifa a abonar per aquests vehicles serà de la quarta part que un vehicle de dues rodes, com es detalla en l’Ordenança fiscal corresponent.

Una vegada notificada la sanció en el seu domicili, s’hauran de seguir les indicacions recollides en la notificació, abonant la mateixa o presentant al·legacions davant l’organisme que la tramite.