Skip to content

Abonament mensual – Recàrrega de vehicles elèctrics

120.00  IVA inclòs

El abono mensual de Recarga de Vehículos le permite recargar su vehículo durante 100 horas a lo largo de un mes por un módico precio de 120 €

* Abonos sujetos a disponibilidad.

IMPORTANTE: para más información sobre los requisitos y el proceso de compra, lea la Descripción del producto, situada en la parte inferior.

Si ya dispone de un abono y desea renovar, haga clic en el botón para acceder al formulario de renovación:

Renovar abono

SKU: N/A Category:

Requisits per a l’obtenció de l’abonament:

Per a obtindre l’Abonament mensual de Recàrrega de vehicles serà necessari aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document que substituïsca en cas de persones estrangeres.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat del vehicle. A aquest efecte s’entendrà propietari d’un vehicle a qui conste així en el Permís de Circulació expedit per la Prefectura de Trànsit. Així mateix tindran la consideració de propietari d’un vehicle, els qui no tenint la titularitat en el permís de circulació, acrediten disposar d’un contracte en vigor d’arrendament del vehicle.

La documentació s’enviarà durant el procés de compra, en la pàgina de finalitzar compra.

Procés de compra:

El procés per a l’obtenció de l’abonament a través de la pàgina web del servei serà el següent:

  1. Consultar la disponibilitat de l’abonament.
  2. Afegir al carret.
  3. Accedir al carret, fent clic en el botó Veure Carret que es visualitza en afegir el producte al carret. O bé, des del botó amb la icona del carret situat en la part dreta del menú superior.
  4. Accedir a la pàgina de Finalitzar compra.
  5. Aportar les dades de contacte i crear un compte, o en cas de comptar amb una, iniciar sessió.
  6. Aportar la documentació necessària perquè siga possible validar les condicions d’accés a l’abonament per part del nostre personal.
  7. Realitzar comanda. En aquest moment, el producte quedarà reservat fins a finalitzar el procés de compra.
  8. Una vegada validada la documentació aportada, i sempre que hi haja disponibilitat de l’abonament seleccionat, s’enviarà un correu electrònic amb un enllaç per a efectuar el pagament a través de targeta de crèdit/dèbit i poder finalitzar la compra.
  9. Una vegada validada la compra, rebrà confirmació de la comanda, i les dades del seu vehicle seran carregats en els sistemes relacionats.
  10. Gràcies als sistemes implantats, no és necessari posseir físicament l’abonament, però d’igual manera s’ofereix la possibilitat de rebre’l.
Duració

100 hores

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Abonament mensual – Recàrrega de vehicles elèctrics”

Your email address will not be published. Required fields are marked *