Skip to content

Abonament zona A

47.52 133.65  IVA inclòs

L’abonament de la zona A li permet estacionar el seu vehicle en la zona blava del centre de Cullera per un mòdic preu, concorde al període desitjat:

 • Quadrimestral: li permet estacionar el quadrimestre seleccionat per 47,52 €
 • Anual: li permet estacionar tot l’any per 133,65 €

* Abonaments subjectes a disponibilitat.

IMPORTANT: per a més informació sobre els requisits i el procés de compra, llija la Descripció del producte, situada en la part inferior.

RENOVACIÓ D’ABONAMENTS DISPONIBLE! Noves altes en llista d’espera.

Si ja disposa d’un abonament i desitja renovar, faça clic en el botó per a accedir al formulari de renovació:

Renovar abonament

 

SKU: N/A Category:

Requisits per a l’obtenció de l’abonament:

Particulars:

S’aplicarà únicament a les persones que ho sol·liciten en el temps i forma establits per l’Administració i tinguen el seu domicili, segons el padró municipal, en la zona regulada sol·licitada, adjuntant els següents documents:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document que substituïsca en cas de persones estrangeres.
 • Certificat d’empadronament en vigor expedit per l’Ajuntament de Cullera.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat del vehicle, havent de constar en aquest el mateix domicili que en el de residència. A aquest efecte s’entendrà propietari d’un vehicle a qui conste així en el Permís de Circulació expedit per la Prefectura de Trànsit. Així mateix tindran la consideració de propietari d’un vehicle, els qui no tenint la titularitat en el permís de circulació, acrediten disposar d’un contracte en vigor d’arrendament del vehicle.

S’expedirà una única targeta per domicili

Empreses i autònoms:

Les persones físiques o jurídiques que exercisquen una activitat comercial, industrial, professional, laboral o de serveis, en un establiment situat en la zona afectada, podran obtindre un abonament per període quadrimestral, amb els següents requisits i limitacions:

 • L’activitat haurà de situar-se dins de la zona regulada.
 • El vehicle estarà a nom del titular de l’activitat o del treballador sol·licitant.
 • Haurà d’acreditar-se la titularitat de l’establiment o la relació laboral, segons siga procedent, així com l’adscripció a aquest centre de treball.

S’expedirà una targeta quan l’establiment tinga menys de 10 treballadors adscrits a aquest centre de treball.
3 targetes, com a màxim, si disposa entre 10 i 50 treballadors adscrits a aquest centre.
10, com a màxim, en cas que dispose de més de 50 treballadors adscrits a aquest centre.

La documentació s’enviarà durant el procés de compra, en la pàgina de finalitzar compra.

Procés de compra:

Els nous abonaments es podran sol·licitar tant per la pàgina web com de manera presencial en l’oficina del servei.

El procés per a l’obtenció dels diferents abonaments disponibles a través de la pàgina web del servei serà el següent:

 1. Consultar la disponibilitat d’abonaments existents de les diferents classes.
 2. Seleccionar l’abonament d’interés.
 3. Afegir al carret.
 4. Accedir al carret, fent clic en el botó Veure Carret que es visualitza en afegir el producte al carret. O bé, des del botó amb la icona del carret situat en la part dreta del menú superior.
 5. Accedir a la pàgina de Finalitzar compra.
 6. Aportar les dades de contacte i crear un compte, o en cas de comptar amb una, iniciar sessió.
 7. Aportar la documentació necessària perquè siga possible validar les condicions d’accés a l’abonament per part del nostre personal.
 8. Realitzar comanda. En aquest moment, el producte quedarà reservat fins a finalitzar el procés de compra.
 9. Una vegada validada la documentació aportada, i sempre que hi haja disponibilitat de l’abonament seleccionat, s’enviarà un correu electrònic amb un enllaç per a efectuar el pagament a través de targeta de crèdit/dèbit i poder finalitzar la compra.
 10. Una vegada validada la compra, rebrà confirmació de la comanda, i les dades del seu vehicle seran carregats en els sistemes relacionats.
 11. Gràcies als sistemes implantats, no és necessari posseir físicament l’abonament, però d’igual manera s’ofereix la possibilitat de rebre’l.

Nota addicional: S’atorgaran els abonaments per ordre d’arribada sempre que complisquen els requisits establits per l’ajuntament en l’ordenança municipal. Una vegada esgotats els abonaments disponibles les sol·licituds quedaran registrades en llista d’espera segons l’ordre de registre.

Duració

Anual, Quadrimestral – De Gener a Abril, Quadrimestral – De Maig a Agost, Quadrimestral – De Setembre a Desembre

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Abonament zona A”

Your email address will not be published. Required fields are marked *